Национална кампания по информиране и консултиране „Бъди инфо”

„Крос” ООД – с много добра социална програма


Монтанското предприятие „Крос” ООД има много добра социална програма, която е в полза на работниците и служителите. Това стана ясно днес, 16 ноември 2012 г., по време на посещението на екип на КНСБ, воден от президента на Конфедерацията Пламен Димитров.  Посещението се реализира в рамките на Националната кампания по информиране и консултиране „Бъди инфо”, която се осъществява от КНСБ в партньорство с БСК и днес стартира в област Монтана.

продължава>

Чавдар Христов: Информирането и консултирането е над обичайното и всекидневно комуникиране


„Чрез системата за информиране и консултиране се постига по-голямо доверие между работодатели и работници и служители, което в крайна сметка би направило по-конкурентоспособно всяко едно предприятие. Това информиране и консултиране е над обичайното и всекидневно комуникиране.” Това каза вицепрезидентът на КНСБ Чавдар Христов по време на посещението на 16 ноември 2012 г. на екипа на Конфедерацията и БСК в „Симат“ АД – Димитровград, област Хасково. Посещението бе в рамките на Националната кампания по информиране и консултиране „Бъди инфо”.

продължава>

Пламен Димитров: Информирането и консултирането е втори канал за комуникация, движен от доверени на работниците хора


„Необходимо е да съществува втори канал за информиране извън преките ръководители, който да бъде движен от хора, на които работниците биха се доверили.” Така коментира действащите методи на комуникация в „Сартен България” ЕООД президентът на КНСБ Пламен Димитров. Това се случи при посещението на лидера на Конфедерацията в Плевен на 16 ноември 2012 г., което се осъществи в рамките на Националната кампания по информиране и консултиране „Бъди инфо”.

продължава>

Екип на КНСБ посети и пернишкото предприятие „Леми-Трафо” ЕООД


Екип на КНСБ, начело с вицепрезидента Валентин Никифоров, на 12 ноември 2012 г. посети и фирма „Леми Трафо” ЕООД – град Перник, в рамките на Националната кампания по информиране и консултиране „Бъди инфо”. От 1996 г., когато е създадена като частно дружество, основната дейност на фирмата е производството на разпределителни трансформатори, търговията с електроматериали и изграждането и ремонтът на електросъоръжения.

продължава>

Пламен Димитров в „Колхида Метал“ АД: И в добри, и в тежки времена е потребна системата за информиране и консултиране


В рамките на Националната кампания по информиране и консултиране „Бъди инфо”, реализирана от КНСБ в партньорство с БСК, на 12 ноември 2012 г. бе проведена среща и в предприятието „Колхида Метал“ АД в Перник с основна дейност производство на метални изделия. Екипът на КНСБ бе воден от президента на Конфедерацията Пламен Димитров. В срещата с голяма група работници взеха участие още вицепрезидентът на КНСБ Валентин Никифоров, председателят на РС на КНСБ – Перник Наташа Ангелова и регионалният представител на БСК в Перник Симеон Илиев.

продължава>

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще


ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.