Национална кампания по информиране и консултиране „Бъди инфо”

Проблем за „АБ Груп” ООД е стесняването на пазара

Стесняването на пазара и липсата на обществени поръчки открои като основни проблеми за своето предприятие собственичката на „АБ Груп” ООД Бисерка Златанова. Това се случи по време на среща на 22 ноември 2012 г. с екипа на КНСБ, който посети русенската фирма в рамките на Националната кампания по информиране и консултиране „Бъди инфо”.

продължава>

Системата за информиране и консултиране стимулира работника да влага повече и по-качествен труд


Да стимулира работника да влага повече и по-качествен труд. Това изтъкна като основна цел на системата за информиране и консултиране вицепрезидентът на КНСБ Чавдар Христов на среща с работниците и служителите и собственика на „Алкомерс “ ЕООД. Срещата бе организирана в предприятието в Кърджали на 22 ноември 2012 г. и бе рамките на Националната кампания по информиране и консултиране „Бъди инфо”.

продължава>

В трудно финансово положение е „Строител” ООД – Русе


Въпреки всички усилия, които полагат собствениците, за да заздравят предприятието, пет пъти е намалял броят на работещите в „Строител” ООД – Русе, и в момента те са 50 души. Това стана ясно след проведената на 22 ноември 2012 г. среща между единия от двамата собственици на предприятието – Ростислав Златарски, и екипа на КНСБ. Посещението се осъществи в рамките на Националната кампания по информиране и консултиране „Бъди инфо”.

продължава>

Информираният работник е по-амбициран в работата си


Ако работникът има повече информация, това ще го направи по-амбициран в работата му. Това бе изтъкнато пред екипа на КНСБ и БСК от работниците и служителите и мениджмънта по време на дискусията, която се проведе в „Тедимпекс инвест“ АД. Срещата в кърджалийското предприятие се осъществи на 22 ноември 2012 г. и бе част от Националната кампания по информиране и консултиране „Бъди инфо”.

продължава>

Системата за информиране и консултиране – естественото допълнение към едно успешно предприятие

Plamen_Dimitrov_Markam_Fashion

При прилагане на системата за информиране и консултиране в една добре развиваща се фирма, системата може да допринесе за стабилност на производствения процес, адекватност към конюнктурата на модния пазар, оптимизация на организацията на работата, икономия на енергиен и материален ресурс. Това бе изтъкнато по време на творческата дискусия между президента на КНСБ Пламен Димитров и управителя на „Маркам Фешън” ООД Камен Обрешков по време на посещението на екипа на Конфедерацията в предприятието. Срещата в русенската модна фирма се осъществи на 21 ноември 2012 г. и бе в рамките на Националната кампания по информиране и консултиране „Бъди инфо”.

продължава>

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще


ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.