Национална кампания по информиране и консултиране „Бъди инфо”

Националната кампания по информиране и консултиране „Бъди инфо” се организира от Конфедерацията на независимите синдикати в България, в партньорство с Българската стопанска камара. Реализирането на кампанията е в пряка връзка с Директива 2002/14/ЕС на Европейския парламент и Съвет, която установява общата рамка за информиране и консултиране на работниците в рамките на Европейската общност.

Мисията на кампанията е в рамките на 5 месеца да бъдат достигнати минимум 20 000 работници и служители. За този период целта да бъдат посетени по минимум 200 предприятия с брой на служителите над 50 души, т.е. по 5 предприятия във всяка област на България. В големите градове се предвижда броят да бъде увеличен многократно, като в София например ще бъдат посетени 50 предприятия.

Участниците в кампанията ще проведат срещи и дискусии по въпросите на информирането и консултирането, на които ще бъде предоставена информация за това как трудещите се могат да използват това свое право в своето предприятие.

Задачите на „Бъди инфо” са:

  • подпомагане на работниците и служителите, изправени пред предизвикателствата на съвременния пазар на труда в България;
  • подкрепа и развитие на ефективния диалог с работниците и служителите за опазване на основните им права, включително и правото на информиране и консултиране.

По време на кампанията работниците и служителите ще имат възможност да получат информация за различни услуги, които КНСБ предоставя за своите членове – „Застраховка срещу безработица”, Фонд за финансово обезпечаване и адвокатска защита в случай на безработица и др.

 

„Крос” ООД – с много добра социална програма


Монтанското предприятие „Крос” ООД има много добра социална програма, която е в полза на работниците и служителите. Това стана ясно днес, 16 ноември 2012 г., по време на посещението на екип на КНСБ, воден от президента на Конфедерацията Пламен Димитров.  Посещението се реализира в рамките на Националната кампания по информиране и консултиране „Бъди инфо”, която се осъществява от КНСБ в партньорство с БСК и днес стартира в област Монтана.

продължава>

Чавдар Христов: Информирането и консултирането е над обичайното и всекидневно комуникиране


„Чрез системата за информиране и консултиране се постига по-голямо доверие между работодатели и работници и служители, което в крайна сметка би направило по-конкурентоспособно всяко едно предприятие. Това информиране и консултиране е над обичайното и всекидневно комуникиране.” Това каза вицепрезидентът на КНСБ Чавдар Христов по време на посещението на 16 ноември 2012 г. на екипа на Конфедерацията и БСК в „Симат“ АД – Димитровград, област Хасково. Посещението бе в рамките на Националната кампания по информиране и консултиране „Бъди инфо”.

продължава>

Пламен Димитров: Информирането и консултирането е втори канал за комуникация, движен от доверени на работниците хора


„Необходимо е да съществува втори канал за информиране извън преките ръководители, който да бъде движен от хора, на които работниците биха се доверили.” Така коментира действащите методи на комуникация в „Сартен България” ЕООД президентът на КНСБ Пламен Димитров. Това се случи при посещението на лидера на Конфедерацията в Плевен на 16 ноември 2012 г., което се осъществи в рамките на Националната кампания по информиране и консултиране „Бъди инфо”.

продължава>

Екип на КНСБ посети и пернишкото предприятие „Леми-Трафо” ЕООД


Екип на КНСБ, начело с вицепрезидента Валентин Никифоров, на 12 ноември 2012 г. посети и фирма „Леми Трафо” ЕООД – град Перник, в рамките на Националната кампания по информиране и консултиране „Бъди инфо”. От 1996 г., когато е създадена като частно дружество, основната дейност на фирмата е производството на разпределителни трансформатори, търговията с електроматериали и изграждането и ремонтът на електросъоръжения.

продължава>

Пламен Димитров в „Колхида Метал“ АД: И в добри, и в тежки времена е потребна системата за информиране и консултиране


В рамките на Националната кампания по информиране и консултиране „Бъди инфо”, реализирана от КНСБ в партньорство с БСК, на 12 ноември 2012 г. бе проведена среща и в предприятието „Колхида Метал“ АД в Перник с основна дейност производство на метални изделия. Екипът на КНСБ бе воден от президента на Конфедерацията Пламен Димитров. В срещата с голяма група работници взеха участие още вицепрезидентът на КНСБ Валентин Никифоров, председателят на РС на КНСБ – Перник Наташа Ангелова и регионалният представител на БСК в Перник Симеон Илиев.

продължава>

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще


ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.