Национална кампания по информиране и консултиране „Бъди инфо”

Националната кампания по информиране и консултиране „Бъди инфо” се организира от Конфедерацията на независимите синдикати в България, в партньорство с Българската стопанска камара. Реализирането на кампанията е в пряка връзка с Директива 2002/14/ЕС на Европейския парламент и Съвет, която установява общата рамка за информиране и консултиране на работниците в рамките на Европейската общност.

Мисията на кампанията е в рамките на 5 месеца да бъдат достигнати минимум 20 000 работници и служители. За този период целта да бъдат посетени по минимум 200 предприятия с брой на служителите над 50 души, т.е. по 5 предприятия във всяка област на България. В големите градове се предвижда броят да бъде увеличен многократно, като в София например ще бъдат посетени 50 предприятия.

Участниците в кампанията ще проведат срещи и дискусии по въпросите на информирането и консултирането, на които ще бъде предоставена информация за това как трудещите се могат да използват това свое право в своето предприятие.

Задачите на „Бъди инфо” са:

  • подпомагане на работниците и служителите, изправени пред предизвикателствата на съвременния пазар на труда в България;
  • подкрепа и развитие на ефективния диалог с работниците и служителите за опазване на основните им права, включително и правото на информиране и консултиране.

По време на кампанията работниците и служителите ще имат възможност да получат информация за различни услуги, които КНСБ предоставя за своите членове – „Застраховка срещу безработица”, Фонд за финансово обезпечаване и адвокатска защита в случай на безработица и др.

 

Информирането и консултирането – диалог на ново ниво


„Информирането и консултирането е форма на диалог с работниците и служителите на едно ново, различно ниво. Когато имаш възможност да разговаряш с някого, който е готов да говори с теб, тогава всичко е по-лесно.” Това каза Петко Димов – управител на „Международен композит БГ”, Кюстендил, по време на дискусията в рамките на заключителния форум на Националната кампания по информиране и консултиране „Бъди инфо”, който се проведе на 18 декември 2013 г. в сградата на КНСБ. Мениджърът разказа за своите впечатления от реализираната от КНСБ в партньорство с БСК-СББ кампания през 2012 и 2013 г., като подчерта, че за него тя не е била синдикална, въпреки че е инициирана от КНСБ.

продължава>

Управляващият директор на IMI България: Жалко е, че образованието е съсредоточено предимно в София


Жалко е, че образованието е съсредоточено в София, а общини с история и с традиции в развитието на индустрията, каквато е Ботевград, остават встрани. Това каза управляващият директор на Integrated Micro-Electronics Inc. България (IMI България) Ерик Де Кандидо при срещата му с президента на КНСБ Пламен Димитров на 28 февруари 2013 г. Посещението на лидера на КНСБ в предприятието, ситуирано в Ботевград, бе в рамките на Националната кампания по информиране и консултиране „Бъди инфо”, организирана от КНСБ в партньорство с БСК. В екипа взеха участие вицепрезидентът на КНСБ Пламен Нанков и старшият експерт на КНСБ в областта на пазара на труда Диана Найденова.

продължава>

„Бъди инфо“ и в София област

Президентът на КНСБ Пламен Димитров, даде старт на кампанията „Бъди – инфо“ в столицата и София област, като посети на 30 януари, фирма „Аутомотив ледър къмпани груп“ - филиал България - едно от значимите предприятия в Софийска област. Екипът се срещна със Шон Джон Бош – изпълнителен директор на предприятието и с Виолета Николова – финансов, производствен и търговски мениджър.

Лидерът на КНСБ представи  целите и задачите на Кампанията „ Бъди инфо”. Той се спря на положителните страни и ползите за мениджмънта и работниците от прилагането на формална система по информиране и консултиране.

продължава>

Управителят на „Автоелектрик България” ООД: Държавата не ни помага, а ние гледаме да не й пречим


„Държавата не ни е помагала особено, ние гледаме да не й пречим, но тя по-скоро ни пречи. Като човек, който е запознат и е вътре в нещата, чувствам, че я няма държавата.” Това каза управителят на „Автоелектрик България” ООД Николай Михайлов на екипа на КНСБ, който посети карловското предприятие на 14 януари 2013 г. в рамките на Националната кампания „Бъди инфо”.

продължава>

Управителят на „Соларис 999” ЕООД: Надеждите ни са да останем на нивата от 2012 година


„Ако останем на нивата от 2012 година, ще е добре. Средата е много лоша и не можем да си позволим нови инвестиции.” Това каза управителят на „Соларис 999” ЕООД Петър Цанов в отговор на въпроса на Пламен Димитров – президент на КНСБ, за прогнозите му за развитие на предприятието през 2013 г.

продължава>

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще


ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.