Управителят на „Соларис 999” ЕООД: Надеждите ни са да останем на нивата от 2012 година


„Ако останем на нивата от 2012 година, ще е добре. Средата е много лоша и не можем да си позволим нови инвестиции.” Това каза управителят на „Соларис 999” ЕООД Петър Цанов в отговор на въпроса на Пламен Димитров – президент на КНСБ, за прогнозите му за развитие на предприятието през 2013 г.

Посещението на лидера на КНСБ в пловдивската фирма бе с цел да запознае работодателя и персонала с възможността за изграждане на система за информиране и консултиране по примера на много други компании в Европа. Екипът на КНСБ бе в предприятието на 14 януари 2013 г. в рамките на кампанията „Бъди инфо”, която Конфедерацията организира съвместно с БСК.

Пламен Димитров обясни, че системата се свежда до нещо много просто – избор на представители на работниците и служителите и осъществяване на регулярни срещи с ръководството на предприятието. По неговите думи така ще се осигури повече прозрачност и информация за дейността и перспективите пред дружеството. „Читавите предприятия трябва да бъдат подкрепяни”, каза президентът на КНСБ и предложи услугите на Регионалния съвет на КНСБ в Пловдив за експертни консултации при кандидатстване по проекти, финансирани от ЕС.

Петър Цанов отбеляза, че е разглеждал някои от тях, но не е пристъпил към кандидатстване, тъй като процедурите са крайно усложнени, а изискванията са нереалистични. Пламен Димитров коментира, че КНСБ активно работи с Агенция по заетостта за усъвършенстване на тези проекти, така че те да бъдат либерализирани за производителите и така те да могат да достигнат до необходимото финансиране.

Управителят на „Соларис 999” ЕООД изтъкна като основен проблем за предприятието взаимоотношенията с търговските вериги, които драматично изкривяват цените, а с това и пазара. От друга страна липсва държавна регулация на тяхната дейност. Представителите на КНСБ, които взеха участие при посещението, споделиха, че на много места производителите изтъкват този проблем и той се налага като масов. Пламен Димитров заяви своята готовност за съдействие, за да бъдат предприети мерки за разрешаването му. Петър Цанов обясни, че предприятието работи с много малка печалба, за да може да продава продукцията си. Стана ясно, че дружеството има известни проблеми и с квалификацията на персонала, като „майсторлъкът” обикновено се предава от доказаните и знаещи работници и служители на останалите.

На срещата присъства и част от заетите в предприятието, които са общо над 130 души. Те проявиха известен интерес към системата за информиране и консултиране, като увериха, че ще се запознаят с предоставените от екипа на КНСБ информационни материали.

Основен предмет на дейност на „Соларис 999” ЕООД са търговията и дистрибуцията на хранителни стоки, перилни и почистващи препарати и санитаро-хигиенни материали. Фирмата притежава и собствена марка – Arriva. Продуктите й са предназначени за вътрешния пазар, но дружеството реализира и износ предимно за Гърция и други балкански държави. Предприятието разполага със собствени складове в Хасково, Варна и Бургас, но дейността й е съсредоточена най-вече в Пловдив.

В екипа на КНСБ и БСК при посещението в „Соларис 999” ЕООД участваха още Пламен Нанков – вицепрезидент на КНСБ, Николай Недев – изпълнителен секретар на КНСБ, Боян Бойкински – и.д. председател на РС на КНСБ в Пловдив, Найден Найденов – заместник-председател на Независимата синдикална федерация на търговията, кооперациите, туризма и услугите, и експертите в НМ по КТД на КНСБ Антон Генчев и Ани Донева.


„Соларис 999” ЕООД – търговия и дистрибуция на хранителни стоки, перилни и почистващи препарати и санитаро-хигиенни материали
Адрес: гр. Пловдив, ул. „Янко Сакъзов” № 2

Екип:

  • Пламен Димитров
  • Пламен Нанков
  • Николай Недев
  • Боян Бойкински
  • Найден Найденов
  • Антон Генчев
  • Ани Донева

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще


ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.