Липсата на квалифицирани кадри е проблем за „Дунав прес” ООД


„Проблем пред предприятието са липсата на квалифицирани кадри, а вече няма и подходящи учебни заведения, които да ги създадат.” Това каза управителят на „Дунав прес” ООД Николай Алексиев по време на посещението на екипа на КНСБ и БСК на 21 ноември 2012 г. в русенското предприятие. Посещението бе в рамките на Националната кампания по информиране и консултиране „Бъди инфо”.

Екипът на КНСБ бе воден от президента на Конфедерацията Пламен Димитров, който представи пред мениджмънта основните ползи от изграждане на алтернативен канал за информация, какъвто е системата за информиране и консултиране. Николай Алексиев изрази съгласие, че е важно да се дава достатъчно информация на работниците и че е грешка на българските работодатели, които не осъзнават това.

Изпълнителният директор сподели, че е австрийски възпитаник и темата му е позната, тъй като по сходен начин се работи в Германия и в Австрия. Той каза още, че се е опитвал да въведе някои от практиките, но според него те са трудно приложими при българските условия и национален манталитет.

Основната дейност на печатницата е насочена към производство на опаковки за фармацевтичната и хранително-вкусовата промишленост и различни видове етикети. По думите на Николай Алексиев производството непрекъснато се модернизира, за може компанията да бъде конкурентна на пазара в България и в чужбина.

В екипа на КНСБ и БСК участваха още вицепрезидентът на Конфедерацията Пламен Нанков, изпълнителният секретар Николай Недев, представителят на БСК на областта Зоя Пимпирева, както и експерти на КНСБ.


„Дунав прес” ООД – производство на опаковки за фармацевтичната и хранително-вкусовата промишленост и различни видове етикети
Адрес: гр. Русе, бул. „Липник” № 129

Екип:

  • Пламен Димитров
  • Пламен Нанков
  • Николай Недев
  • Боянка Димитрова
  • Антон Генчев
  • Зоя Пимпирева

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще


ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.