Системата за информиране и консултиране прави по-устойчиво развитието на предприятието


„Системата за информиране и консултиране е перспективна и може да направи по-устойчиво развитието на предприятието – да ставаме по-добри, а не по-богати.” Това каза изпълнителният директор на „Димана” АД – град Харманли, област Хасково, Иван Лозанов по време на посещението на КНСБ и БСК в предприятието на 16 ноември 2012 г. Срещата с ръководството на дружеството и неговите работници и служители се организира в рамките на Националната кампания по информиране и консултиране „Бъди инфо”.

Иван Лозанов каза още, че системата ще бъде особено полезна, особено ако чрез нея се съдейства за повишаване на квалификацията на персонала, за данъчни и други облекчения за социалните плащания от страна работодателя, за получаване на квоти за европейския пазар и други.

Екипът на КНСБ и БСК бе воден от вицепрезидента Чавдар Христов, който даде допълнителни разяснения за същността и целите на кампанията и подчерта, че чрез нея синдикатите и бизнесът искат заедно да си помагат и изграждат по-голямо доверие помежду си. Чавдар Христов изтъкна, че да си информиран и консултиран в работата си, означава да имаш повече знания, с които да можещ да се ориентираш по-добре в утрешния ден. Той посочи, че според наблюденията на БСК и КНСБ едва 20% от предприятията в България са изградили система за информиране и консултиране и непознаването на това право прави невъзможно ползването му.

Представителят на БСК за област Хасково Славейко Пънкин потвърди, че в предприятието взаимоотношенията с и между персонала са открити и комуникативни и в този смисъл легализирането на системата за информирането и консултирането може само да стимулира и мотивира за по-качествено изпълнение на задачите.

„Димана“ АД е специализирано предприятие в производството на мъжко и дамско облекло и спортни трикотажни облекла. Производственият капацитет е около 100 000 дрехи на месец. Дружеството работи за износ и само 0,5% от продукцията е предназначена за вътрешния пазар. Понастоящем в дружеството работят около 160 души. Числеността на персонала в годините се запазва, въпреки трудните финансово-икономически условия. Ръководството се стреми да подобрява условията на труд и поддържа добри битови условия за персонала.

В екипа на КНСБ и БСК бяха още председателят на Федерацията на независимите синдикални организации от леката промишленост Димитър Табаков, Василка Иванова – председател на РС на КНСБ в Хасково, експертите Емилия Маркова и Кремена Гинева и други.


„Димана“ АД – производство на мъжко и дамско облекло и спортни трикотажни облекла
Адрес: гр. Харманли, бул. „България” № 9

Екип:

  • Чавдар Христов
  • Димитър Табаков
  • Василка Иванова
  • Емилия Маркова
  • Кремена Гинева
  • Ангел Димитров
  • Славейко Пънкин

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще


ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.