Испания: Договорите увеличават работните часове „в замяна“ на по-ниски заплати

Онова, което спомена преди време  Ангела Меркел се оказа скандал (когато  препоръчва на бившото испанско правителство  да се приспособи към по-ниски заплати и увеличаване на работното време) сега се прилага със сила.

В доклад, посветен на  колективните трудови договори, представен от  Съвета по трудови отношения в Галисия /Автономна област в Испания с близо 3 млн. население/  показа влошаване на качеството, причинено от глобалната криза.

През 2011 г. бяха подписани 164 споразумения, най-ниското показание  от десетилетия, а други 666 споразумения бяха продължени. Досега през тази година, договорените увеличения на заплатите са под индекса на потребителските цени, което ще доведе до по-ниска покупателна способност.

Под чадъра на колективното договаряне през 2007 г. бяха общо 410 000 работници, сега са с 36% по-малко. Докато това се случва, данните показват увеличаване на броя на договорените работни часове. Сега са 1769 годишно,  „една от най-високите стойности от последното десетилетие", обясни  Деметрио Фернандес, председател на Съвета. Нещата са много сложни за тези, които са все още наети. „Освен търсене на подобрения на работните си места, трябва да ги защитават. От своя страна, работодателите имат една  единствена цел -оцеляване."

Последната трудова реформа в Испания, която според синдикатите ще удостовери смъртта на колективно договаряне, предизвика  радикална промяна, която ще  маргинализира секторното договаряне  от това  в предприятията.  Това означава по-бавен процес за постигане на  споразумения, напр. 35% приключват за по-малко от три месеца, в сравнение с 41% в секторните споразумения, се казва в доклада. Постигането на първите ръкостискания между работници и работодатели е изтеглено над една година в 15% за секторните споразумения , в сравнение с 20% за тези в компанията. На фона на тази панорама, Съветът определя ситуацията като „парализа, реализъм и адаптация“. Защото едва се инициират преговорни процеси: да се иска увеличаване на заплатите в тези условия е равностойно на преминаване през поле с кактуси.

 

Председателят Фернандес подчета, че ситуацията е нанесла щети в нивата на заетостта и условията на труд. Преди, споразуменията в предприятията можеха да подобрят отрасловите договорености, а сега се оказва, че условията се влошават. „Искат да дезактивират най-важния инструмент на синдикалната дейност, каквото е КТД. Правителството го знае много добре и с прочутата си вече реформа хвърли на земята споразуменията постигнати с работодателските организации –CEOE  и Cepyme, през февруари т.г. представихме на премиера проект на Пакт с мерки да вътрешна гъвкавост, постепенни повишения на заплатите и т.н., но това не послужи за решаване на проблемите.“, коментира Доминго Барос, секретар по заетостта в Галисия от Общия съюз на работниците в Испания..


Увеличенията на заплатите не се реализират  или се понижават. Залебязват се големи различия в отделните  провинции, които са 4 за Галисия / 50 за цялата страна/. Докато в Ла Коруня  се поддържат 2% увеличение, в Понтеведра е едва 0,33 % и само 17 % от договорите вклячват клаузи за резивиране на заплатите.

www.elpais.es

Христина Стойчева, експерт в Секторен офис „ Металообработване, машиностроене, електроника, информатика и високи технологии“ на НМ по КТД и права

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще


ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.