Националната кампания "Бъди инфо"

Националната кампания по информиране и консултиране „Бъди инфо” се организира от Конфедерацията на независимите синдикати в България, в партньорство с Българската стопанска камара. Реализирането на кампанията е в пряка връзка с Директива 2002/14/ЕС на Европейския парламент и Съвет, която установява общата рамка за информиране и консултиране на работниците в рамките на Европейската общност.

Мисията на кампанията е в рамките на 5 месеца да бъдат достигнати минимум 20 000 работници и служители. За този период целта да бъдат посетени по минимум 200 предприятия с брой на служителите над 50 души, т.е. по 5 предприятия във всяка област на България. В големите градове се предвижда броят да бъде увеличен многократно, като в София например ще бъдат посетени 50 предприятия.

Участниците в кампанията ще проведат срещи и дискусии по въпросите на информирането и консултирането, на които ще бъде предоставена информация за това как трудещите се могат да използват това свое право в своето предприятие.

Задачите на „Бъди инфо” са:

  • подпомагане на работниците и служителите, изправени пред предизвикателствата на съвременния пазар на труда в България;
  • подкрепа и развитие на ефективния диалог с работниците и служителите за опазване на основните им права, включително и правото на информиране и консултиране.

По време на кампанията работниците и служителите ще имат възможност да получат информация за различни услуги, които КНСБ предоставя за своите членове – „Застраховка срещу безработица”, Фонд за финансово обезпечаване и адвокатска защита в случай на безработица и др.

 

В „Нова текс” ЕООД липсва и неформална система за информиране и консултиране

„Не получихме информация за наличието на някаква, макар и неформална, система за информиране и консултиране. Не се провеждат общи събрания на колектива.” Това каза изпълнителният секретар на КНСБ Николай Недев след посещението на екипа на Конфедерацията и БСК във великотърновското шивашко предприятие „Нова текс” ЕООД. Посещението бе на 7 ноември 2012 г. в рамките на Националната кампания по информиране и консултиране „Бъди инфо”.

продължава>

Прокуристът на „Карат Електроникс” АД: Идеята за информирането и консултирането да бъде политика на холдингите


„Темата е от голяма значимост, затова смятам, че ще е добре да ангажираме и ръководствата на съответните холдинги и идеята за изграждане на системи за информиране и консултиране да се превърне в политика на всички предприятия в рамките им.” Това каза инж. физ. Стоян Радев – прокурист на „Карат Електроникс” АД, по време на среща, организирана в рамките на Националната кампания по информиране и консултиране „Бъди инфо”. Срещата се състоя на 7 ноември 2012 г., когато екипът на КНСБ и БСК бе във Велико Търново.

продължава>

„Адива” ЕООД: Държавата да предприеме спешни мерки в помощ на едва оцеляващите малки фирми


Необходимо е държавата да предприеме спешни мерки в помощ на малките фирми, които са на ръба на своето оцеляване. Това бе изтъкнато по време на среща във видинската фирма „Адива” ЕООД на 7 ноември 2012 г., когато екип на КНСБ и БСК посети предприятието в рамките на Националната кампания по информиране и консултиране „Бъди инфо”, реализирана от КНСБ в партньорство с БСК.

продължава>

В „Торготерм” АД са загрижени заради икономическата стагнация


Работодателят и работниците и служителите от кюстендилското предприятие „Торготерм” АД изразиха своята загриженост, породена от икономическата стагнация и все по-свиващите се европейски пазари. Това стана ясно  по време на дискусията на 7 ноември 2012 г., когато екипът на КНСБ посети фирмата в рамките на Националната кампания по информиране и консултиране „Бъди инфо”.

продължава>

ОКС – Видин е успешно работещ в условия на остра конкуренция


Областен кооперативен съюз – Видин (ОКС – Видин) е успешно работещ в условия на остра конкуренция и на криза. Това стана ясно по време на посещението на екипа на КНСБ и БСК в рамките на Националната кампания по информиране и консултиране „Бъди инфо“ на 7 ноември във Видин. Екипът бе воден от вицепрезидента на Конфедерацията Николай Ненков, а в него участваха още представителят на БСК във Видин инж. Олег Антов, председателят на Регионален съвет на КНСБ – Видин Антон Дамянов и други експерти на Конфедерацията.

продължава>

Още статии...

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще


ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.