Националната кампания "Бъди инфо"

Националната кампания по информиране и консултиране „Бъди инфо” се организира от Конфедерацията на независимите синдикати в България, в партньорство с Българската стопанска камара. Реализирането на кампанията е в пряка връзка с Директива 2002/14/ЕС на Европейския парламент и Съвет, която установява общата рамка за информиране и консултиране на работниците в рамките на Европейската общност.

Мисията на кампанията е в рамките на 5 месеца да бъдат достигнати минимум 20 000 работници и служители. За този период целта да бъдат посетени по минимум 200 предприятия с брой на служителите над 50 души, т.е. по 5 предприятия във всяка област на България. В големите градове се предвижда броят да бъде увеличен многократно, като в София например ще бъдат посетени 50 предприятия.

Участниците в кампанията ще проведат срещи и дискусии по въпросите на информирането и консултирането, на които ще бъде предоставена информация за това как трудещите се могат да използват това свое право в своето предприятие.

Задачите на „Бъди инфо” са:

  • подпомагане на работниците и служителите, изправени пред предизвикателствата на съвременния пазар на труда в България;
  • подкрепа и развитие на ефективния диалог с работниците и служителите за опазване на основните им права, включително и правото на информиране и консултиране.

По време на кампанията работниците и служителите ще имат възможност да получат информация за различни услуги, които КНСБ предоставя за своите членове – „Застраховка срещу безработица”, Фонд за финансово обезпечаване и адвокатска защита в случай на безработица и др.

 

Заместник-управителят на „Благой Ангелов – Колорадо”: Кампанията „Бъди инфо” е важна, за да си сверим часовниците


В рамките на Националната кампания по информиране и консултиране „Бъди инфо”, реализирана от КНСБ в партньорство с БСК, на 9 ноември 2012 г. в област Пазарджик бeшe организирана и работна среща в ЕТ „Благой Ангелов – Колорадо”.

продължава>

Чавдар Христов в „Металика” ООД: Изграждането на система за информиране и консултиране може да бъде само от полза за работодателя


В рамките на Националната кампания по информиране и консултиране „Бъди инфо”, реализирана от КНСБ в партньорство с БСК, на 8 ноември 2012 г. в област Пазарджик бeшe организирана и работна среща в „Металика” ООД. Екипът на КНСБ бе воден от вицепрезидента Чавдар Христов, а в срещата участваха още Александър Шопов – председател на РС на КНСБ – Пазарджик и Емилия Маркова – главен експерт в КНСБ.

продължава>

Съществува необходимост от засилен диалог в Складова база на „Топливо“ АД във Видин


Необходимост от засилен диалог съществува в Складова база на „Топливо“ АД във Видин. Това стана ясно след посещението на екип на КНСБ във фирмата на 8 ноември 2012 г. Посещението бе в рамките на Националната кампания по информиране и консултиране „Бъди инфо”, която се реализира от КНСБ в партньорство с БСК.

продължава>

Собственикът на „Бдинтекс“ ЕООД: Налице е тенденция на постоянно увеличаване на броя на заетите


„През последните години има тенденция на постоянно увеличаване на броя на заетите и успяхме да увеличим броя на поръчките и да спечелим доверието на нашите постоянни клиенти и партньори.” Това каза собственикът „Бдинтекс“ ЕООД Пламен Каменов по време на посещението на екип на КНСБ и БСК в шивашкото предприятие във Видин на 8 ноември 2012 г. Посещението бе в рамките на Националната кампания по информиране и консултиране „Бъди инфо”, която се реализира от КНСБ в партньорство с БСК.

продължава>

„Тексиком” ООД ще търси възможности за проекти за безопасни и здравословни условия на труд


„Фирмата ви е бенефициент по европейските оперативни програми, затова можем да потърсим възможности за съвместни проекти, свързани със здравословните и безопасни условия на труд.” Това каза вицепрезидентът на КНСБ Валентин Никифоров по време на посещението на екипа му в кюстендилската фирма „Тексиком” ООД, чийто персонал е около 200 души. Срещата с мениджмънта и работниците и служителите се състоя на 8 ноември 2012 г. и бе част от Националната кампания по информиране и консултиране „Бъди инфо”.

продължава>

Още статии...

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще


ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.