Националната кампания "Бъди инфо"

Националната кампания по информиране и консултиране „Бъди инфо” се организира от Конфедерацията на независимите синдикати в България, в партньорство с Българската стопанска камара. Реализирането на кампанията е в пряка връзка с Директива 2002/14/ЕС на Европейския парламент и Съвет, която установява общата рамка за информиране и консултиране на работниците в рамките на Европейската общност.

Мисията на кампанията е в рамките на 5 месеца да бъдат достигнати минимум 20 000 работници и служители. За този период целта да бъдат посетени по минимум 200 предприятия с брой на служителите над 50 души, т.е. по 5 предприятия във всяка област на България. В големите градове се предвижда броят да бъде увеличен многократно, като в София например ще бъдат посетени 50 предприятия.

Участниците в кампанията ще проведат срещи и дискусии по въпросите на информирането и консултирането, на които ще бъде предоставена информация за това как трудещите се могат да използват това свое право в своето предприятие.

Задачите на „Бъди инфо” са:

  • подпомагане на работниците и служителите, изправени пред предизвикателствата на съвременния пазар на труда в България;
  • подкрепа и развитие на ефективния диалог с работниците и служителите за опазване на основните им права, включително и правото на информиране и консултиране.

По време на кампанията работниците и служителите ще имат възможност да получат информация за различни услуги, които КНСБ предоставя за своите членове – „Застраховка срещу безработица”, Фонд за финансово обезпечаване и адвокатска защита в случай на безработица и др.

 

„Крос” ООД – с много добра социална програма


Монтанското предприятие „Крос” ООД има много добра социална програма, която е в полза на работниците и служителите. Това стана ясно днес, 16 ноември 2012 г., по време на посещението на екип на КНСБ, воден от президента на Конфедерацията Пламен Димитров.  Посещението се реализира в рамките на Националната кампания по информиране и консултиране „Бъди инфо”, която се осъществява от КНСБ в партньорство с БСК и днес стартира в област Монтана.

продължава>

Чавдар Христов: Информирането и консултирането е над обичайното и всекидневно комуникиране


„Чрез системата за информиране и консултиране се постига по-голямо доверие между работодатели и работници и служители, което в крайна сметка би направило по-конкурентоспособно всяко едно предприятие. Това информиране и консултиране е над обичайното и всекидневно комуникиране.” Това каза вицепрезидентът на КНСБ Чавдар Христов по време на посещението на 16 ноември 2012 г. на екипа на Конфедерацията и БСК в „Симат“ АД – Димитровград, област Хасково. Посещението бе в рамките на Националната кампания по информиране и консултиране „Бъди инфо”.

продължава>

Пламен Димитров: Информирането и консултирането е втори канал за комуникация, движен от доверени на работниците хора


„Необходимо е да съществува втори канал за информиране извън преките ръководители, който да бъде движен от хора, на които работниците биха се доверили.” Така коментира действащите методи на комуникация в „Сартен България” ЕООД президентът на КНСБ Пламен Димитров. Това се случи при посещението на лидера на Конфедерацията в Плевен на 16 ноември 2012 г., което се осъществи в рамките на Националната кампания по информиране и консултиране „Бъди инфо”.

продължава>

Екип на КНСБ посети и пернишкото предприятие „Леми-Трафо” ЕООД


Екип на КНСБ, начело с вицепрезидента Валентин Никифоров, на 12 ноември 2012 г. посети и фирма „Леми Трафо” ЕООД – град Перник, в рамките на Националната кампания по информиране и консултиране „Бъди инфо”. От 1996 г., когато е създадена като частно дружество, основната дейност на фирмата е производството на разпределителни трансформатори, търговията с електроматериали и изграждането и ремонтът на електросъоръжения.

продължава>

Пламен Димитров в „Колхида Метал“ АД: И в добри, и в тежки времена е потребна системата за информиране и консултиране


В рамките на Националната кампания по информиране и консултиране „Бъди инфо”, реализирана от КНСБ в партньорство с БСК, на 12 ноември 2012 г. бе проведена среща и в предприятието „Колхида Метал“ АД в Перник с основна дейност производство на метални изделия. Екипът на КНСБ бе воден от президента на Конфедерацията Пламен Димитров. В срещата с голяма група работници взеха участие още вицепрезидентът на КНСБ Валентин Никифоров, председателят на РС на КНСБ – Перник Наташа Ангелова и регионалният представител на БСК в Перник Симеон Илиев.

продължава>

Още статии...

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще


ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.