Националната кампания "Бъди инфо"

Националната кампания по информиране и консултиране „Бъди инфо” се организира от Конфедерацията на независимите синдикати в България, в партньорство с Българската стопанска камара. Реализирането на кампанията е в пряка връзка с Директива 2002/14/ЕС на Европейския парламент и Съвет, която установява общата рамка за информиране и консултиране на работниците в рамките на Европейската общност.

Мисията на кампанията е в рамките на 5 месеца да бъдат достигнати минимум 20 000 работници и служители. За този период целта да бъдат посетени по минимум 200 предприятия с брой на служителите над 50 души, т.е. по 5 предприятия във всяка област на България. В големите градове се предвижда броят да бъде увеличен многократно, като в София например ще бъдат посетени 50 предприятия.

Участниците в кампанията ще проведат срещи и дискусии по въпросите на информирането и консултирането, на които ще бъде предоставена информация за това как трудещите се могат да използват това свое право в своето предприятие.

Задачите на „Бъди инфо” са:

  • подпомагане на работниците и служителите, изправени пред предизвикателствата на съвременния пазар на труда в България;
  • подкрепа и развитие на ефективния диалог с работниците и служителите за опазване на основните им права, включително и правото на информиране и консултиране.

По време на кампанията работниците и служителите ще имат възможност да получат информация за различни услуги, които КНСБ предоставя за своите членове – „Застраховка срещу безработица”, Фонд за финансово обезпечаване и адвокатска защита в случай на безработица и др.

 

Работниците и служителите в СД „Гарант-90 – Цонев и сие” са запознати с правото си на информиране и консултиране


Работниците и служителите в събирателното дружество „Гарант-90 – Цонев и сие” са запознати с правото си на информиране и консултиране. Това стана ясно след посещение на екип на КНСБ във врачанското предприятие на 21 ноември 2012 г. Посещението бе организирано в рамките на Националната кампания по информиране и консултиране „Бъди инфо”.

продължава>

Една трета от работещите в „Бонмикс” ЕООД се запозна с правото си на информиране и консултиране


Над 30 души или почти една трета от работниците и служителите в ловешкото предприятие „Бонмикс” ЕООД присъстваха на срещата с представителите на КНСБ и БСК, за да се запознаят със своето право на информиране и консултиране. Това се случи на 20 ноември 2012 г., когато екипът на КНСБ, начело в вицепрезидента на Конфедерацията Николай Ненков, посети предприятието в рамките на Националната кампания по информиране и консултиране "Бъди инфо".

продължава>

Участието на работниците и служителите в управлението е форма на индустриална демокрация


Направете състезание за идеи, в което работниците и служителите да дават своите функционални предложения за развитието на предприятието. Това посъветва мениджмънта екипът на КНСБ и БСК по време на посещението в „Месокомбинат Ловеч” АД днес, 20 ноември 2012 г., което стана в рамките на Националната кампания по информиране и консултиране „Бъди инфо”. Президентът на КНСБ Пламен Димитров, който водеше екипа, каза, че по този начин работниците и служителите могат да участват в управлението, като консултират работодателите за решаването на някои специфични въпроси. Той изтъкна, че това е своеобразна форма на индустриална демокрация.

продължава>

Съвременни технологии и безупречни условия на труд в ЕТ „Джонкин – Малин Димитров”


ЕТ „Джонкин – Малин Димитров”  е добре работещо предприятие за бутилиране на напитки, разполагащо със съвременни технологии и безупречни условия на труд, отговарящи на европейските норми и изисквания. Това бе впечатлението на екипа на КНСБ, след като посети предприятието, което се намира в с. Копиловци, област Монтана. Посещението се реализира на 16 ноември 2012 г. и бе част от Националната кампания по информиране и консултиране „Бъди инфо”.

продължава>

Системата за информиране и консултиране прави по-устойчиво развитието на предприятието


„Системата за информиране и консултиране е перспективна и може да направи по-устойчиво развитието на предприятието – да ставаме по-добри, а не по-богати.” Това каза изпълнителният директор на „Димана” АД – град Харманли, област Хасково, Иван Лозанов по време на посещението на КНСБ и БСК в предприятието на 16 ноември 2012 г. Срещата с ръководството на дружеството и неговите работници и служители се организира в рамките на Националната кампания по информиране и консултиране „Бъди инфо”.

продължава>

Още статии...

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще


ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.