Националната кампания "Бъди инфо"

Националната кампания по информиране и консултиране „Бъди инфо” се организира от Конфедерацията на независимите синдикати в България, в партньорство с Българската стопанска камара. Реализирането на кампанията е в пряка връзка с Директива 2002/14/ЕС на Европейския парламент и Съвет, която установява общата рамка за информиране и консултиране на работниците в рамките на Европейската общност.

Мисията на кампанията е в рамките на 5 месеца да бъдат достигнати минимум 20 000 работници и служители. За този период целта да бъдат посетени по минимум 200 предприятия с брой на служителите над 50 души, т.е. по 5 предприятия във всяка област на България. В големите градове се предвижда броят да бъде увеличен многократно, като в София например ще бъдат посетени 50 предприятия.

Участниците в кампанията ще проведат срещи и дискусии по въпросите на информирането и консултирането, на които ще бъде предоставена информация за това как трудещите се могат да използват това свое право в своето предприятие.

Задачите на „Бъди инфо” са:

  • подпомагане на работниците и служителите, изправени пред предизвикателствата на съвременния пазар на труда в България;
  • подкрепа и развитие на ефективния диалог с работниците и служителите за опазване на основните им права, включително и правото на информиране и консултиране.

По време на кампанията работниците и служителите ще имат възможност да получат информация за различни услуги, които КНСБ предоставя за своите членове – „Застраховка срещу безработица”, Фонд за финансово обезпечаване и адвокатска защита в случай на безработица и др.

 

Пламен Димитров: Работодателят и работниците да гледат в една посока – към успеха


„Работодателят и работниците и служителите трябва да гледат в една посока – персоналът също трябва да има идеи за оптимизиране на работата в предприятието за повишаване на конкурентоспособността, за реализиране на икономии, а оттам – да има повече за всички.” Така обясни ролята на работниците и служителите в процеса на информиране и консултиране президентът на КНСБ Пламен Димитров при срещата си с управителя на „Автотрейд” ООД Йовко Желев. Посещението в бургаската фирма бе на 11 януари 2013 г. в рамките на Националната кампания по информиране и консултиране „Бъди инфо”, която се реализира от КНСБ съвместно с БСК.

продължава>

Председателят на „Черноморка”: Нашите работници дори без да искат са информирани


„Кооперативната система, на принципа на която работим ние, е на различно ниво от това на търговските фирми. Нашите работници и служители дори без да искат са информирани, тъй като всеки от тях има дялово участие и има право на глас.” Това каза по време на посещението на екипа на КНСБ и БСК в Кооперацията на трудоустроените „Черноморка” – Бургас, нейният председател Мая Иванова-Илиева. Срещата се реализира на 11 януари 2013 г. и бе в рамките на Националната кампания по информиране и консултиране „Бъди инфо”.

продължава>

Пламен Димитров: Системата е информационна стъпка към изграждане на по-голямо доверие


„Системата за информиране и консултиране е регламентирана в няколко европейски директиви и е транспонирана в нашето законодателство чрез Кодекса на труда. Нейното широко интегриране в български предприятия би било една информационна стъпка с цел изграждане на по-голямо доверие между работодателя и работниците и служителите в това кризисно време, изпълнено с много предизвикателства.” Това каза президентът на КНСБ Пламен Димитров при срещата си с работници и служители от севлиевското предприятие „СиБи” ООД на 10 януари 2013 г. Посещението бе организирано в рамките на Националната кампания по информиране и консултиране „Бъди инфо”, която се провежда от КНСБ съвместно с БСК.

продължава>

Промените стават в по-сигурна среда, когато има интегрирана система за информиране и консултиране


„Не си даваме сметка за това, но промяната е най-постоянното нещо в нашия живот. Когато има интегрирана система за информиране и консултиране в едно предприятие, промяната става в по-сигурна среда и не е неизвестно какво ще се случи.” Това каза президентът на КНСБ Пламен Димитров по време на посещението си в шивашката фирма „Артекс България” ЕООД. Той се срещна с работници и служители от предприятието, както и с управителя Светла Петкова на 7 декември 2012 г. в рамките на Националната кампания по информиране и консултиране „Бъди инфо”.

продължава>

Системата за информиране и консултиране в ДЗУ – Стара Загора работи


ДЗУ АД – Стара Загора е един от големите производители в страната, предлагащ услуги в областта на автомобилната промишленост, инструменталното производство, шприцоване на детайли от термопластични и термореактивни пластмаси, механичен и електромеханичен монтаж, насищане на печатни платки. В предприятието работят над 800 души и в него успешно действа система за информиране и консултиране между работниците и служителите и управленския екип.

продължава>

Още статии...

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще


ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.