Националната кампания "Бъди инфо"

Националната кампания по информиране и консултиране „Бъди инфо” се организира от Конфедерацията на независимите синдикати в България, в партньорство с Българската стопанска камара. Реализирането на кампанията е в пряка връзка с Директива 2002/14/ЕС на Европейския парламент и Съвет, която установява общата рамка за информиране и консултиране на работниците в рамките на Европейската общност.

Мисията на кампанията е в рамките на 5 месеца да бъдат достигнати минимум 20 000 работници и служители. За този период целта да бъдат посетени по минимум 200 предприятия с брой на служителите над 50 души, т.е. по 5 предприятия във всяка област на България. В големите градове се предвижда броят да бъде увеличен многократно, като в София например ще бъдат посетени 50 предприятия.

Участниците в кампанията ще проведат срещи и дискусии по въпросите на информирането и консултирането, на които ще бъде предоставена информация за това как трудещите се могат да използват това свое право в своето предприятие.

Задачите на „Бъди инфо” са:

  • подпомагане на работниците и служителите, изправени пред предизвикателствата на съвременния пазар на труда в България;
  • подкрепа и развитие на ефективния диалог с работниците и служителите за опазване на основните им права, включително и правото на информиране и консултиране.

По време на кампанията работниците и служителите ще имат възможност да получат информация за различни услуги, които КНСБ предоставя за своите членове – „Застраховка срещу безработица”, Фонд за финансово обезпечаване и адвокатска защита в случай на безработица и др.

 

Информирането и консултирането – диалог на ново ниво


„Информирането и консултирането е форма на диалог с работниците и служителите на едно ново, различно ниво. Когато имаш възможност да разговаряш с някого, който е готов да говори с теб, тогава всичко е по-лесно.” Това каза Петко Димов – управител на „Международен композит БГ”, Кюстендил, по време на дискусията в рамките на заключителния форум на Националната кампания по информиране и консултиране „Бъди инфо”, който се проведе на 18 декември 2013 г. в сградата на КНСБ. Мениджърът разказа за своите впечатления от реализираната от КНСБ в партньорство с БСК-СББ кампания през 2012 и 2013 г., като подчерта, че за него тя не е била синдикална, въпреки че е инициирана от КНСБ.

продължава>

Управляващият директор на IMI България: Жалко е, че образованието е съсредоточено предимно в София


Жалко е, че образованието е съсредоточено в София, а общини с история и с традиции в развитието на индустрията, каквато е Ботевград, остават встрани. Това каза управляващият директор на Integrated Micro-Electronics Inc. България (IMI България) Ерик Де Кандидо при срещата му с президента на КНСБ Пламен Димитров на 28 февруари 2013 г. Посещението на лидера на КНСБ в предприятието, ситуирано в Ботевград, бе в рамките на Националната кампания по информиране и консултиране „Бъди инфо”, организирана от КНСБ в партньорство с БСК. В екипа взеха участие вицепрезидентът на КНСБ Пламен Нанков и старшият експерт на КНСБ в областта на пазара на труда Диана Найденова.

продължава>

„Бъди инфо“ и в София област

Президентът на КНСБ Пламен Димитров, даде старт на кампанията „Бъди – инфо“ в столицата и София област, като посети на 30 януари, фирма „Аутомотив ледър къмпани груп“ - филиал България - едно от значимите предприятия в Софийска област. Екипът се срещна със Шон Джон Бош – изпълнителен директор на предприятието и с Виолета Николова – финансов, производствен и търговски мениджър.

Лидерът на КНСБ представи  целите и задачите на Кампанията „ Бъди инфо”. Той се спря на положителните страни и ползите за мениджмънта и работниците от прилагането на формална система по информиране и консултиране.

продължава>

Управителят на „Автоелектрик България” ООД: Държавата не ни помага, а ние гледаме да не й пречим


„Държавата не ни е помагала особено, ние гледаме да не й пречим, но тя по-скоро ни пречи. Като човек, който е запознат и е вътре в нещата, чувствам, че я няма държавата.” Това каза управителят на „Автоелектрик България” ООД Николай Михайлов на екипа на КНСБ, който посети карловското предприятие на 14 януари 2013 г. в рамките на Националната кампания „Бъди инфо”.

продължава>

Управителят на „Соларис 999” ЕООД: Надеждите ни са да останем на нивата от 2012 година


„Ако останем на нивата от 2012 година, ще е добре. Средата е много лоша и не можем да си позволим нови инвестиции.” Това каза управителят на „Соларис 999” ЕООД Петър Цанов в отговор на въпроса на Пламен Димитров – президент на КНСБ, за прогнозите му за развитие на предприятието през 2013 г.

продължава>

Още статии...

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще


ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.