по чл. 344 от КТ

Филтър по заглавие     Покажи # 
# Заглавие на статията
1 Решение № 2284 от 12.01.2006 г. на ВКС по гр. д. № 946/2004 г., III г. о., докладчик председателят Надя Зяпкова
2 Решение № 2233 от 11.01.2007 г. на ВКС по гр. д. № 875/2004 г., III г. о., докладчик съдията Марио Първанов
3 Решение № 2222 от 5.01.2007 г. на ВКС по гр. д. № 95/2004 г., III г. о., докладчик съдията Гълъбина Генчева
4 Решение № 2187 от 18.02.2002 г. на ВКС по гр. д. № 394/2001 г., III гр. о., докладчик съдията Стоил Сотиров
5 Решение № 2126 от 15.01.2002 г. на ВКС по гр. д. № 349/2001 г., III гр. о., докладчик съдията Татяна Върбанова
6 Решение № 2112 от 6.01.2006 г. на ВКС по гр. д. № 1633/2003 г., III г. о., докладчик съдията Марио Първанов
7 Решение № 2108 от 1.02.2002 г. на ВКС по гр. д. № 331/2001 г., III гр. о., докладчик съдията Стоил Сотиров
8 Решение № 2107 от 1.02.2002 г. на ВКС по гр. д. № 330/2001 г., III гр. о., докладчик съдията Стоил Сотиров
9 Решение № 2103 от 1.04.2003 г. на ВКС по гр. д. № 2453/2001 г., III г. о., докладчик съдията Ваня Алексиева
10 Решение № 2100 от 29.08.2001 г. на ВКС по гр. д. № 323/2001 г., III гр. о., докладчик председателят Надя Зяпкова
 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще


ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.