по чл. 330 от КТ

Филтър по заглавие     Покажи # 
# Заглавие на статията
1 Решение № 1829 от 11.01.2006 г. на ВКС по гр. д. № 1353/2003 г., III г. о., докладчик съдията Ташева
2 Решение № 1357 от 30.12.2008 г. на ВКС по гр. д. № 4978/2007 г., V г. о., ГК, докладчик председателят Жанета Найденова
3 Решение № 1112 от 19.10.1999 г. на ВКС по гр. д. № 759/98 г., III г. о., докладчик съдията Татяна Върбанова
4 Решение № 737 от 13.10.2009 г. на ВКС по гр. д. № 3119/2008 г., IV г. о., ГК, докладчик председателят Жанета Найденова
5 Решение № 544 от 9.06.2009 г. на ВКС по гр. д. № 2182/2005 г., IV г. о., ГК, докладчик съдията Светла Цачева
6 Решение № 398 от 25.02.2002 г. на ВКС по гр. д. № 748/2001 г., III гр. о., докладчик председателят Надя Зяпкова
7 Решение № 204 от 17.04.2003 г. на ВКС по гр. д. № 2941/2001 г., II г. о., докладчик председателят Симеон Чаначев
 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще


ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.