по чл. 329 от КТ

Филтър по заглавие     Покажи # 
# Заглавие на статията
1 Решение № 2233 от 11.01.2007 г. на ВКС по гр. д. № 875/2004 г., III г. о., докладчик съдията Марио Първанов
2 Решение № 2187 от 18.02.2002 г. на ВКС по гр. д. № 394/2001 г., III гр. о., докладчик съдията Стоил Сотиров
3 Решение № 2108 от 1.02.2002 г. на ВКС по гр. д. № 331/2001 г., III гр. о., докладчик съдията Стоил Сотиров
4 Решение № 2107 от 1.02.2002 г. на ВКС по гр. д. № 330/2001 г., III гр. о., докладчик съдията Стоил Сотиров
5 Решение № 2103 от 1.04.2003 г. на ВКС по гр. д. № 2453/2001 г., III г. о., докладчик съдията Ваня Алексиева
6 Решение № 2100 от 29.08.2001 г. на ВКС по гр. д. № 323/2001 г., III гр. о., докладчик председателят Надя Зяпкова
7 Решение № 2099 от 29.12.2001 г. на ВКС по д. № 322/2001 г., III г. о., докладчик председателят Надя Зяпкова
8 Решение № 2097 от 21.01.2002 г. на ВКС по д. № 320/2001 г., III г. о., докладчик съдията Ценка Георгиева
9 Решение № 2043 от 1.02.2002 г. на ВКС по гр. д. № 277/2001 г., III г. о., докладчик съдията Стоил Сотиров
10 Решение № 2034 от 28.12.2001 г. на ВКС по гр. д. № 1581/2001 г., III г. о., докладчик съдията Жорж Гигов
11 Решение № 2034 от 28.12.2001 г. на ВКС по гр. д. № 1581/2001 г., III г. о., докладчик съдията Жорж Гигов
12 Решение № 1935 от 10.01.2006 г. на ВКС по гр. д. № 1456/2003 г., III г. о.
13 Решение № 1934 от 20.02.2003 г. на ВКС по гр. д. № 2284/2001 г., III г. о., докладчик съдията Ваня Алексиева
14 Решение № 1929 от 21.12.2001 г. на ВКС по д. № 159/2001 г., III г. о., докладчик председателят Симеон Чаначев
15 Решение № 1928 от 21.12.2001 г. на ВКС по д. № 158/2001 г., III г. о., докладчик председателят Симеон Чаначев
16 Решениe № 1922 от 17.01.2000 г. на ВКС по гр. д. № 829/99 г., III г. о. докладчик съдията Надя Зяпкова
17 Решение № 1918 от 21.11.2002 г. на ВКС по гр. д. № 2280/2001 г., III г. о., докладчик съдията Ани Саралиева
18 Решение № 1888 от 13.11.2002 г. на ВКС по гр. д. № 2236/2001 г., III г. о., докладчик съдията Ценка Георгиева
19 Решениe № 1845 от 29.12.1999 г. на ВКС по гр. д. № 768/99 г., III г. о., докладчик съдията Надя Зяпкова
20 Решение № 1719 от 13.03.2002 г. на ВКС по д. № 2754/2000 г., III г. о., докладчик председателят Ваня Алексиева
 
<< Начало < Предишна 1 2 3 Следваща > Край >>
Страница 1 от 3

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще


ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.