по параграф 1 ДР на КТ

Филтър по заглавие     Покажи # 
# Заглавие на статията
1 Решение № 825 от VII.1999 г. на ВКС по гр. д. № 994/98 г., III г. о., докладчик Ценка Георгиева
2 Решение № 778 от 21.07.1999 г. на ВКС по гр. д. № 987/98 г., III г. о., докладчик съдията Стоил Сотиров
3 Решение № 758 от 9.VI.1995 г. по гр. д. № 1959/94 г., IV г. о., докладчик председателят на отделение Благовест Пунев
4 Решение № 664 от 5.11.1998 г. на ВКС по гр. д. № 1712/97 г., III г. о., докладчик съдията Стоил Сотиров
5 Решение № 345 от 11.06.1999 г. на ВКС, III г. о.
6 Решение № 322 от 25.06.1998 г. на ВКС по гр. д. № 970/97 г., III г. о., докладчик председателят Таня Митова
7 Решение № 194 от 10.05.2001 г. на ВКС по гр. д. № 1239/2000 г., III г. о., докладчик съдията Симеон Чаначев
8 Решение № 78 от 11.II.1995 г. по гр. д. № 1168/94 г., III г. о.
9 Решение № 2103 от 1.04.2003 г. на ВКС по гр. д. № 2453/2001 г., III г. о., докладчик съдията Ваня Алексиева
10 Решение № 1702 от 30.06.2003 г. на ВКС по гр. д. № 2052/2001 г., III г. о., докладчик съдията Ваня Алексиева
11 Решение № 664 от 5.11.1998 г. на ВКС по гр. д. № 1712/97 г., III г. о., докладчик съдията Стоил Сотиров
12 Решение № 194 от 10.05.2001 г. на ВКС по гр. д. № 1239/2000 г., III г. о., докладчик съдията Симеон Чаначев
13 Решение № 142 от 2.06.2003 г. на ВКС по гр. д. № 2797/2001 г., III г. о., докладчик председателят Таня Митова
14 Определение № 6 от 13.01.2009 г. на ВКС по гр. д. № 3850/2008 г., II г. о., ГК, докладчик съдията Светлана Калинова
15 РЕШЕНИЕ НА ВКС ПО ЗАКРИЛАТА НА ПРЕДСЕДАТЕЛ И СЕКРЕТАР НА СИНДИКАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ
 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще


ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.