по чл. 360 от КТ

Филтър по заглавие     Покажи # 
# Заглавие на статията
1 Решение № 870 от 9.XI.1994 г. по гр. д. № 722/94 г., III г. о.
2 Решение № 844 от 8.IV.1997 г. на ВКС по гр. д. № 717/1996 г., 5-членен с-в, докладчик председателят Светла Петкова
3 Решение № 779 от 19.11.1996 г. по гр. д. № 544/96 г., 5-членен с-в, докладчик председателят Ани Аджемова
4 Решение № 608 от 13.IX.1994 г. по гр. д. № 367/94 г., III г. о.
5 Решение № 344 от 30.12.2008 г. на ВКС по гр. д. № 211/2008 г., 5-членен състав, ГК, докладчик съдията Снежанка Николова
6 Решение № 269 от 26.V.1988 г. по гр. д. № 217/88 г., IV г. о.
7 Решение № 234 от 4.IX.1997 г. по гр. д. № 299/97 г., III г. о., докладчик съдията Симеон Чаначев
8 Решение № 161 от 20.V.1997 г. по гр. д. № 127/97 г., III г. о., докладчик съдията Симеон Чаначев
9 Решение № 11 от 30.IV.1998 г. на КС на РБ по конст. д. № 10/98 г.
10 Решение № 7 от 19.VI.1995 г. на КС на РБ по конст. д. № 9/95 г.
11 Решение № 7 от 14.III.1994 г. по гр. д. № 1259/93 г., III г. о.
12 Определение № 599 от 31.12.2004 г. на ВКС по ч. гр. д. № 444/2003 г., III г. о., докладчик съдията Ани Саралиева
13 Определение № 316 от 22.V.1995 г. по гр. д. № 673/95 г., III г. о., докладчик председателят на отделение Людмил Нейков
 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще


ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.