по чл. 358 от КТ

Филтър по заглавие     Покажи # 
# Заглавие на статията
1 Тълкувателно решение № 135 от 1.XII.1965 г., ОСГК, докладчик Ради Стефанов
2 Решение № 2053 от 9.01.2007 г. на ВКС, III г. о.
3 Решение № 2006 от 25.11.2002 г. на ВКС по гр. д. № 2369/2001 г., III г. о., докладчик съдията Зяпкова
4 Решение № 1830 от 18.XI.1994 г. по гр. д. № 2399/94 г., IV г. о., докладчик съдията Поликсения Мойнова
5 Решение № 1745 от 2.12.2004 г. на ВКС по гр. д. № 2784/2002 г., III г. о., докладчик съдията Т. Нинова
6 Решение № 1709 от 31.10.2006 г. на ВКС по гр. д. № 320/2004 г., III г. о., докладчик съдията Ценка Георгиева
7 Решение № 1446 от 8.12.2008 г. на ВКС по гр. д. № 6236/2007 г., V о., ГК, докладчик съдията Теодора Гроздева
8 Решение № 1401 от 15.XII.1992 г. по гр. д. № 1228/92 г., IV г. о.
9 Решение № 1228 от 22.06.2006 г. на ВКС по гр. д. № 139/2004 г., III гр. о., докладчик съдията Светлана Калинова
10 Решение № 252 от 21.IV.1989 г. по гр. д. № 160/89 г., III г. о.
11 Решение № 91 от 10.V.1994 г. по гр. д. № 906/93 г., III г. о.
 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще


ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.