по чл. 357 от КТ

Филтър по заглавие     Покажи # 
# Заглавие на статията
1 Тълкувателно решение № 135 от 1.XII.1965 г., ОСГК, докладчик Ради Стефанов
2 Решение № 933 от 11.07.2003 г. на ВКС по гр. д. № 1711/2002 г., V г. о. докладчик съдията Татяна Върбанова
3 Решение № 760 от 5.XII.1989 г. по гр. д. № 746/89 г., III г. о.
4 Решение № 619 от 19.06.2002 г. на ВКС по гр. д. № 913/2001 г., III г. о., докладчик председателят на отделение Таня Митова
5 Решение № 609 от 30.VI.1992 г. по гр. д. № 307/92 г., III г. о., докладчик член-съдията Т. Митова
6 Решение № 452 от 12.06.2009 г. на ВКС по гр. д. № 658/2008 г., III г. о., ГК, докладчик съдията Олга Керелска
7 Решение № 142 от 2.06.2003 г. на ВКС по гр. д. № 2797/2001 г., III г. о., докладчик председателят Таня Митова
8 Решение № 128 от 20.04.1999 г. на ВКС по гр. д. № 109/98 г., III г. о., докладчик председателят Таня Митова
9 Решение № 115 от 17.II.1992 г. по гр. д. № 1578/91 г., IV г. о., докладчик член-съдията Благовест Пунев
10 Определение № 469 от 27.IV.1994 г. по гр. д. № 3799/93 г., III г. о.
11 Определение № 83 от 25.02.2009 г. на ВКС по ч. гр. д. № 103/2009 г., III г. о., ГК, докладчик съдията Надя Зяпкова
 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще


ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.