Управителят на „Автоелектрик България” ООД: Държавата не ни помага, а ние гледаме да не й пречим


„Държавата не ни е помагала особено, ние гледаме да не й пречим, но тя по-скоро ни пречи. Като човек, който е запознат и е вътре в нещата, чувствам, че я няма държавата.” Това каза управителят на „Автоелектрик България” ООД Николай Михайлов на екипа на КНСБ, който посети карловското предприятие на 14 януари 2013 г. в рамките на Националната кампания „Бъди инфо”.

Николай Михайлов се оплака, че е имал желание да закупи автобус, с който да осигури транспорт на работниците и служителите си от дома до работа и обратно, но не може да го направи, защото трябва да отговори на куп изисквания, например да назначи доктор, диспечер и т.н. Вицепрезидентът на КНСБ Пламен Нанков, който водеше екипа при посещението, попита дали са проучвали възможностите за кандидатстване по проекти, които да решат този проблем. Управителят на дружеството отговори, че са разглеждали и такива варианти, но за тях представляват проблем многобройните документи, които трябва да изготвят.

Вицепрезидентът на КНСБ увери, че Регионалният съвет на Конфедерацията в Пловдив във всеки момент е на разположение за експертна помощ и консултации при кандидатстването по различни проекти. От управителя на дружеството екипът на КНСБ разбра, че фирмата притежава три сертификата за качество по ISO, като единият е за дейности, включващи и свързани c производство на кабели за първо вграждане за автомобилната промишленост – нещо, с което се занимават около 20 фирми в страната. „Автоелектрик България” ООД работи само на ишлеме за Германия.

Управителят на фирмата призна, че България е атрактивна, заради евтината работна ръка и каза, че тя е дори по-евтина от тази в Китай. Затова възложителите все по-често се ориентират към нашата страна, чиито основни конкуренти са Албания, Сърбия и Македония. Николай Михайлов каза, че с работниците се сключват временни договори, но са осигурявани на реалните им доходи. Той сподели, че има текучество на персонал, тъй като са заложили изискване работниците да достигнат нормата си на производство до третия месец. Практика е най-добрите до заминават да работят в чужбина.

В началото на срещата екипът на КНСБ имаше възможност да се срещне с работниците и служителите от предприятието, които в този час бяха на смяна. В дружеството има над 140 заети. Вицепрезидентът на КНСБ Пламен Нанков обясни ролята на интегрирането на система за информиране и консултиране в предприятието. Голяма част от персонала прояви интерес да се запознае с материалите и филма на КНСБ „Информирането и консултирането – твоето трудово право”.

В екипа на КНСБ и БСК при посещението в „Автоелектрик България” ООД участваха още Николай Недев – изпълнителен секретар на КНСБ, и експертите в НМ по КТД на КНСБ Антон Генчев и Ани Донева.


 

„Автоелектрик България” ООД – производство на електрически съоръжения за двигатели и за превозни средства
Адрес: гр. Карлово, ул. „Водопад” № 17

Екип:

  • Пламен Нанков
  • Николай Недев
  • Антон Генчев
  • Ани Донева

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще


ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.