Пламен Димитров: Работодателят и работниците да гледат в една посока – към успеха


„Работодателят и работниците и служителите трябва да гледат в една посока – персоналът също трябва да има идеи за оптимизиране на работата в предприятието за повишаване на конкурентоспособността, за реализиране на икономии, а оттам – да има повече за всички.” Така обясни ролята на работниците и служителите в процеса на информиране и консултиране президентът на КНСБ Пламен Димитров при срещата си с управителя на „Автотрейд” ООД Йовко Желев. Посещението в бургаската фирма бе на 11 януари 2013 г. в рамките на Националната кампания по информиране и консултиране „Бъди инфо”, която се реализира от КНСБ съвместно с БСК.

„Автотрейд” ООД извършва услуги със строителна техника и превоз на насипни и извънгабаритни товари с камиони и самосвали. В дружеството работят над 50 души. Фирмата се е занимавала и със строително-монтажни работи на обекти от национално значение, но е преустановила тази си дейност. На срещата управителят на дружеството сподели разочарованието си от държавата, която възлага обществени поръчки, но бави плащанията към изпълнителите. Той подчерта, че в цяла Европа тези плащания се уреждат до 10 работни дни, докато в България процедурите на издължаване траят месеци. „Ако има ясни правила, ще бъдем по-спокойни, но ако, когато започна кризата, не бяхме направили реформи, щяхме да загинем”, изтъкна Йовко Желев.

Той покани част от своите работници и служители да се запознаят с филма на КНСБ „Информирането и консултирането – твоето трудово право”. От тях екипът на КНСБ разбра, че се поддържат коректни и тесни взаимоотношения с работодателя, който стриктно следи за компетентността на своя персонал, но и се грижи за неговото благополучие.

Пламен Димитров изтъкна, че Регионалният съвет на КНСБ в Бургас винаги е на разположение за консултации и помощ при кандидатстването по проекти, а и за интегриране на системата за информиране и консултиране, която би надградила сегашните неформални канали на комуникация между работодателя и работниците и служителите.

В екипа на КНСБ и БСК при посещението в „Автотрейд” ООД участваха още Пламен Нанков – вицепрезидент на КНСБ, Николай Недев – изпълнителен секретар на КНСБ, Здравко Тошков – председател на РС на КНСБ в Бургас, и експертите в НМ по КТД на КНСБ Антон Генчев и Мая Сариева.


„Автотрейд” ООД – услуги със строителна техника и превоз на насипни и извънгабаритни товари с камиони и самосвали
Адрес: гр. Бургас, ул. „Пробуда” № 50

Екип:

  • Пламен Димитров
  • Пламен Нанков
  • Николай Недев
  • Здравко Тошков
  • Антон Генчев
  • Мая Сариева

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще


ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.