Промените стават в по-сигурна среда, когато има интегрирана система за информиране и консултиране


„Не си даваме сметка за това, но промяната е най-постоянното нещо в нашия живот. Когато има интегрирана система за информиране и консултиране в едно предприятие, промяната става в по-сигурна среда и не е неизвестно какво ще се случи.” Това каза президентът на КНСБ Пламен Димитров по време на посещението си в шивашката фирма „Артекс България” ЕООД. Той се срещна с работници и служители от предприятието, както и с управителя Светла Петкова на 7 декември 2012 г. в рамките на Националната кампания по информиране и консултиране „Бъди инфо”.

Фирмата се намира в Кърджали е и германска е собственост. Пламен Димитров изтъкна, че механизмът за информиране и консултиране е измислен именно в Германия, след което е внесен в европейското и българското законодателство. Той каза, че системата е препоръчителна при положителния сценарий – предложения, идеи от страна на работниците, но е абсолютно задължителна в отрицателния – при масови уволнения.

„Аз бях с известни резерви по отношение на системата за информиране и консултиране, но размишлявайки върху това, смятам, че тя ще ни бъде много полезна”, коментира системата Светла Петкова. Тя сподели, че фирмата непрекъснато въвежда иновации, а социалният аспект е актуален в целия бранш, затова изрази своята готовност за интегриране на система за информиране и консултиране в предприятието.

Председателят на Регионалния съвет на КНСБ в Кърджали Иванка Караколева пък каза, че най-големи трудности в областта имат предприятията от текстилната промишленост, но допълни, че „Артекс България” ЕООД прави изключение, тъй като във фирмата няма такова текучество на работна ръка. Тя разказа как фирмата се е преместила от Момчилград в Кърджали и целият персонал е останал непроменен, въпреки неудобството от пътуването до работното място.


„Артекс България” ЕООД – производство, конфекциониране на ишлеме, дистрибуция и износ на мъжко, дамско и детско бельо
Адрес: гр. Кърджали, бул. „България” № 2Б

Екип:

  • Пламен Димитров
  • Иванка Караколева
  • Милен Милинов
  • Тодор Ангелов

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще


ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.