Системата за информиране и консултиране – естественото допълнение към едно успешно предприятие

Plamen_Dimitrov_Markam_Fashion

При прилагане на системата за информиране и консултиране в една добре развиваща се фирма, системата може да допринесе за стабилност на производствения процес, адекватност към конюнктурата на модния пазар, оптимизация на организацията на работата, икономия на енергиен и материален ресурс. Това бе изтъкнато по време на творческата дискусия между президента на КНСБ Пламен Димитров и управителя на „Маркам Фешън” ООД Камен Обрешков по време на посещението на екипа на Конфедерацията в предприятието. Срещата в русенската модна фирма се осъществи на 21 ноември 2012 г. и бе в рамките на Националната кампания по информиране и консултиране „Бъди инфо”.

„Маркам Фешън” ООД произвежда модни облекла вече 20 години и е един от най-големите производители на висококачествени дамски облекла в България. Продукцията е предназначена за българския пазар, Европа, Азия и Америка. От няколко години модната къща има свои представителства в Чехия, Словения, Хърватия, Сърбия, Белгия, Холандия и Люксембург. От началото на 2007 година „Маркам Фешън” подготвя нови три представителства в Швеция, Австрия и Испания, като основната цел е да бъде изградена дистрибуторска мрежа в цяла Европа.

През 2006 година влиза в експлоатация нова и модерна техника, която е разположена в отлично осветено с много добри и безопасни условия на труд хале, в което работят над 250 души. Специфичното при разработката и производството на облеклата е, че всяка линия е структурирана като отделно производствено звено със собствен екип. Във всеки отдел работят двама моделиер-конструктори и пет изпълнители по модела.

Модна къща МАРКАМ е носител на наградата за моден бизнес и предприемачество „Златен Меркурий 2006” на Академията за мода. През октомври 2008 година Академията за мода на официална церемония в Шератон Хотел Балкан в София награди „Маркам Фешън” с най-големия приз за модна къща на годината – „Zlatna igla 2008”.

Заедно с Пламен Димитров в екипа бяха още вицепрезидентът на КНСБ Пламен Нанков, изпълнителният секретар на Конфедерацията Николай Недев, Иван Борисов – председател на РС на КНСБ в Русе, както и експерти на Конфедерацията.


„Маркам Фешън” ООД – шивашко предприятие
Адрес: гр. Русе, ул. „Иван Ведър” 2А

Екип:

  • Пламен Димитров
  • Пламен Нанков
  • Николай Недев
  • Иван Борисов
  • Антон Генчев
  • Боянка Димитрова

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще


ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.