Председателят на Съвета на директорите на „Мак” АД: Липсва държавна политика по отношение на текстилната промишленост


„Не виждам сериозни перспективи за развитие на текстилната промишленост, тъй като липсва държавна политика, а себестойността на продуктите непрекъснато нараства. Прогнозирам по-голяма сигурност за бъдещето на нашето предприятие, обаче, защото то работи в определена и изискваща качество ниша на пазара”. Това каза инж. Георги Бижев – председател на Съвета на директорите на текстилната фабрика в Габрово „Мак” АД, която бе посетена от екип на КНСБ и БСК на 6 ноември 2012 г. Посещението бе в рамките на Националната кампания по информиране и консултиране „Бъди инфо”, която се реализира от КНСБ в партньорство с БСК.

„Мак” АД е една от най-старите текстилни фабрики в България. Тя е специализирана в производство и доставка на военни, полицейски, пожарникарски униформи и екипировка, както и на всякакъв вид работни облекла. Фирмата е един от 4-те производителя, сертифицирани за доставчици на немската армия, като произвежда също за македонската и за чешката армии.

В предприятието работят около 350 души, но няма изградена система за информиране и консултиране. „Защо да информирам работниците и служителите си, когато не може да се правят прогнози за това какво ще се случи в следващите няколко месеца, следващата година?”, попита инж. Георги Бижев. Според него проблемът е в състоянието на индустрията и политиката, която се води от правителствата за защита на национално-отговорните работодатели.

Екипът на КНСБ коментира, че интересът от изграждането на система за информиране и консултиране е общ, особено като се отчитат усилията на предприятието да поддържа конкурентните си предимства на овладените външни пазари. След първоначалното скептично отношение, работниците, служителите и инж. Георги Бижев отчетоха ползата от интегрирането на система за информиране и консултиране. Председателят на Съвета на директорите видя в нея още една гаранция за доброто лице на предприятието пред търговските му партньори и за изграждането на образ на социално отговорна компания.

Екипът на КНСБ бе воден от изпълнителния секретар на Конфедерацията Николай Недев. Заедно с него бяха още Елена Балабанова – председател на РС на КНСБ в Габрово, Радка Гичева – изпълнителен секретар на Федерацията на независимите синдикални организации от леката промишленост, Недко Недков – представител на БСК за областта, както и други експерти на Конфедерацията.


„Мак” АД – производство и доставка на военни, полицейски, пожарникарски униформи, екипировка и работни облекла
Адрес: гр. Габрово, бул. „Трети март” № 9

Екип:

  • Николай Недев
  • Елена Балабанова
  • Радка Гичева
  • Недко Недков
  • Антон Генчев
  • Румяна Стефанова

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще


ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.