„Адива” ЕООД: Държавата да предприеме спешни мерки в помощ на едва оцеляващите малки фирми


Необходимо е държавата да предприеме спешни мерки в помощ на малките фирми, които са на ръба на своето оцеляване. Това бе изтъкнато по време на среща във видинската фирма „Адива” ЕООД на 7 ноември 2012 г., когато екип на КНСБ и БСК посети предприятието в рамките на Националната кампания по информиране и консултиране „Бъди инфо”, реализирана от КНСБ в партньорство с БСК.

„Адива“ ЕООД е семейна шивашка фирма за горни мъжки и дамски облекла, успяла да се наложи като марка за добро качество на своите изделия. След прожекцията на информационния филм широко се дискутираха въпроси, свързани с проблеми в шивашкия бранш – от нелоялната конкуренция на производства от сивата икономика до постоянно свиващия се пазар по време на криза и нелегалния внос на некачествени, но много евтини дрехи от Китай и Близкия Изток.

Господин и госпожа Андрееви, които са собственици на фирмата, подчертаха, че винаги е съществувал добър диалог и разбиране по отношение на проблемите на работещите в „Адива“ ЕООД и че многократно са помагали със средства при необходимост, поради което в годините персоналът на фирмата се е запазил.

Екипът бе воден от вицепрезидента на Конфедерацията Николай Ненков, а в него участваха още представителят на БСК във Видин инж. Олег Антов, председателят на Регионален съвет на КНСБ – Видин Антон Дамянов и други експерти на Конфедерацията.


„Адива” ЕООД – производство на горни мъжки и дамски облекла
Адрес: гр. Видин, Южна промишлена зона

Екип:

  • Николай Ненков
  • Олег Антов
  • Антон Дамянов
  • Тодор Томов

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще


ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.