Управителят на „Раис“ ООД: Системата за информиране и консултиране е допълнителна алтернатива за работодателя и работниците и служителите


В рамките на Националната кампания по информиране и консултиране „Бъди инфо“ на 8 ноември 2012 г. в област Пазарджик беше посетено и предприятие „Раис“ ООД – единствената фирма в страната, която реализира съвременна високотехнологична концепция за производство на 8 модела фрезови и 5 модела стругови машини.

Към момента в дружеството работят 72 души, като умелата фирмена политика включва поддържане на добър производствен климат и взаимоотношения с персонала и осигуряване на придобивки за работещите. Според управителя на дружеството Нишан Бъздигян представената от КНСБ система за информиране и консултиране е много важна, тъй като тя може да даде една допълнителна алтернатива и на двете страни – на работодателя и на работниците и служителите, за реакция в различни ситуации. Той увери, че фирмата има желание да работи в тази посока и ще разшири контактите със структурите на КНСБ, за да осъществи намерението си.

„Раис“ ООД е специализирано предприятие за производство на универсални металорежещи машини. Фирмата има търговски контакти и разкрити представителства в Русия, Германия, Италия, Сърбия, Румъния и Македония. Произвежда и резервни части за ходовата част на мотокари, което е обособено в поделението в Пловдив.

В срещите участваха Чавдар Христов – вицепрезидент на КНСБ и ръководител на екипа, Александър Шопов – председател на РС на КНСБ – Пазарджик и Емилия Маркова – главен експерт в КНСБ.


„Раис“ ООД - производство на универсални металорежещи машини
Адрес: ул. "Димчо Дебелянов" № 58, гр. Пазарджик

Екип:

  • Чавдар Христов
  • Александър Шопов
  • Емилия Маркова

 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще


ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.