КНСБ събира подписи в защита правата на гражданите

Национална подписка в защита основните права подхвана КНСБ в края на миналата седмица и в Димитровград. Инициативата цели в условия на криза да се защитят социалните, синдикалните и трудовите права на гражданите, който сега са под натиск, коментира лидерът на тукашната структура на КНСБ, Ангел Димитров.
Подписите ще се събират в офиса на синдиката на бул.“Раковски“. До дни такива подписки ще бъдат поставени и в големите предприятия като „Неохим“, „Вулкан цимент“, „ВиК“ др. Така хората ще могат да изразят мнението си за готвените промени в Кодекса на труда, за правото на синдикално сдружаване, колективно договаряне или стачка, каза още Ангел Димитров. Инициативата на КНСБ ще тече цял месец.

От синдиката напомниха и за своите искания за гарантирано право на редовно изплащане на заплатите на работещите. КНСБ внесе в Народното събрание законопроект за изменение и допълнение на Гражданско-процесуалния коденс, чрез който всеки работник има право да получи дължимите заплати без да води дела за това, припомни синдикалният лидер. Засега сигнали за такива нарушени права в димитровградско не са постъпвали в синдиката, декларира той.

Веселин НИКОЛОВ
www.obvest.com  

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще


ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.