Пазарджик: Уволнението на д-р Петко Митев като съдебен лекар в МБАЛ, е незаконно, реши съдът

С решение от 26 април пазарджишкият районен съд призна уволнението на д-р Петко Митев – лекар в Съдебна медицина (по-рано шеф на МБАЛ), за незаконно и го възстанови на работа, като му присъди и обезщетение за период от 6 месеца в размер 7 659.96 лв.

Митев е уволнен поради съкращаване на щата, в сила от 1 ноември 2010 г. Според него при връчване на предизвестието за уволнението работодателят не е поискал мнение на ТЕЛК и разрешение на Инспекцията по труда. Работодателят бил наясно с диагнозата му – неинсулинозависим диабет, защото той многократно е изследвал кръвната си захар в същата болница, в която работи, а освен това към момента на връчването на заповедта е бил в разрешен отпуск по болест.
В хода на делото съдът установил, че решението за промяна на щатното разписание – един лекар в отделението по съдебна медицина да се трансформира в лекар в спешното отделение, било взето на съвет на директорите на болницата. Десет дни по-късно предизвестието било връчено на д-р Митев с условието, че ако не приеме трансформираната длъжност, ще бъде уволнен. По средата на срока на предизвестието той получил покана от работодателя си в 3-дневен срок да даде информация дали страда от болестите, изброени в Наредба № 5 на МНЗ от 1987 г., на която не отговорил.
Според магистратите от значение е фактът, че работодателят не се е погрижил навреме да събере информация за болестите, от които страда ищецът, нито пък е имал мнение на ТЕЛК и разрешение на Инспекцията по труда. Ако ищецът не страдаше от захарен диабет, всичко това би било без значение и уволнението би било законосъобразно, независимо че запитване за заболяванията не е отправяно, категоричен е съдът. В дадения случай обаче работодателят не е имал необходимото мнение и разрешение, което прави уволнението незаконно и следва да бъде отменено, е заключението на Районния съд.
Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд.

 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Инвестира във вашето бъдеще


ПРОЕКТ „СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ЗАКОНА, ГЪВКАВОСТ ЧРЕЗ КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ”
Проектът се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051-PO 001-2.1.03


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КНСБ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция по заетостта.